Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФФІНАНС"

Шановні клієнти ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС»!

Доводимо до Вашого відома, що 20 червня 2019 року на зборах учасників Товариства було прийнято рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – дилерської діяльності, брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи та здійснення всіх необхідних дії щодо завершення професійної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.
Датою початку припинення діяльності депозитарної установи ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» визначено 20 червня 2019 року. Згідно Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР 08 квітня 2014 року № 431 депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності.
У зв’язку із викладеним, інформуємо Вас про необхідність переведення належних Вам активів (прав на цінні папери) до іншої, обраної Вами депозитарної установи, та закриття рахунків у цінних паперах до 19 серпня 2019 року. В разі ненадання Вами розпорядження на закриття рахунку до вказаної дати, рахунок у цінних паперах буде закрито на підставі п.2.2.6 договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.
ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» застерігає, що у разі незакриття рахунку у цінних паперах у встановлений строк, цінні папери, права на які обліковуються на Вашому рахунку в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС», який залишається після припинення товариством депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за нашими телефонами

  • управління депозитарної діяльності: +38 044 364 75 59
  • управління по роботі з цінними паперами: +38 044 364 75 58