Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФФІНАНС"

депозитарна діяльність:

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФФІНАНС" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 274 від 21 квітня 2017 року.

Депозитарна установа ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» є учасником Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарію Національного банку України, членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» укладено договори з ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, про клірингове обслуговування, про обслуговування в системі інтернет-банкінгу та інтернет-клірингу для проведення операцій за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах та в інтересах своїх клієнтів.

До послуг депонентів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, пропонується наступний спектр послуг депозитарної установи:

 • Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
 • Обслуговування обігу цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування)
 • Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП
 • Інформаційне обслуговування депонентів (видача виписок, довідок, надання інформації про корпоративні дії емітентів тощо)
 • Надання емітентам реєстрів власників та інші
 • Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства
 • Тарифна політика ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» направлена на якісне та доступне обслуговування своїх клієнтів, їх заявок та розпоряджень.

  З кожним клієнтом ми встановлюємо індивідуальні партнерські відносини, які задовольняють інтересам як ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС», так і його Клієнтів.

  Свою діяльність депозитарна установа ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» здійснює відповідно до чинного законодавства України, Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та інших внутрішніх документів.
  Якщо Ви вирішили відкрити рахунок у цінних паперах у нашій депозитарній установі, пропонуємо ознайомитися з тарифами на послуги та переліком документів, необхідних для відкриття рахунку:
  Інформація про фінансову послугу, яку надає депозитарна установа ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС»
  Переваги депозитарної установи ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС»:
 • помірковані тарифи, розраховані на залучення клієнтів;
 • особливі умови для професійних учасників ринку цінних паперів;
 • швидке, якісне та своєчасне виконання розпоряджень клієнтів відносно операцій з цінними паперами;
 • мінімальні розрахункові ризики за операціями з цінними паперами;
 • кваліфікований персонал, який має досвід співпраці як з резидентами, так і з нерезидентами.
 • Звертайтеся до нас за адресою:
  Україна, 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5.
  Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за телефоном управління депозитарної діяльності (044) 364-75-59, е-mail: msm@proffin.com.ua
  Ми обов'язково надамо відповідь за вказаною Вами адресою електронної пошти.
  Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми готові розглянути всі Ваші індивідуальні пропозиції, які враховують Ваші інтереси.
  Знання і досвід, професіоналізм і увага спеціалістів - до Ваших послуг!

  торгівля цінними паперами: